• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Najave natječaja

Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu

Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici sukladno definiciji

Prihvatljiva ulaganja : izgradnja i oprema, savjetodavne usluge, nastupi na sajmovima , usavršavanje

Više informacija na http://www.foruminvest.hr/najave-natjecaja/europski-fondovi-izgradnja-proizvodnih-kapaciteta-ulaganje-u-opremu/

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju

Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici sukladno definiciji

Prihvatljiva ulaganja : oprema, savjetodavne usluge, nastupi na sajmovima , usavršavanje

Više informacija na http://www.foruminvest.hr/najave-natjecaja/europski-fondovi-ulaganje-u-proizvodnu-tehnologiju/

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Mjera 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima – najave natječaja

Mjera 7.1. Izjava planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima

Mjera 7.2.  Ulaganja u izgradnju, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture

Mjera 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Više informacija na http://www.foruminvest.hr/najave-natjecaja/najava-mjera-7-temeljne-usluge-obnova-sela-u-ruralnim-podrucjima/

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu – najave natječaja

Mjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Više informacija na: http://www.foruminvest.hr/najave-natjecaja/najava-europski-fondovi-za-poljoprivredu-mjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva/

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Mjera 4. Ulaganje u fizičku imovinu – najave natječaja

Mjera 4.2. Potpora za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Više informacija na: http://www.foruminvest.hr/najave-natjecaja/eu-fondovi-za-poljoprivredu-najava-mjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-iili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/

Ključne riječi: najave natječaja, najave natječaja iz strukturnih fondova, najava natječaja mjere ruralnog razvoja