• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Europski fondovi za poljoprivredu Najava Mjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

MJERA 4 -ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

OPERACIJE:

4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava,
4.1.2.povećanje okolišne učinkovitosti,
4.1.3. korištenje obnovljivih izvora energije

Korisnici:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, te proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Vinogradari i pčelari ne mogu ostvariti pravo na potporu ukoliko su ista ulaganja propisana Nacionalnim programom pomoći sektoru vina i Nacionalnim pčelarskim programom.

Potpora:

– min. 5.000 €/projekt
– max. 3 mil. €/projekt
– 5 mil. €/za ulaganja u pojedine aktivnosti u sektorima voća i povrća, stočarstva

U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz povećanje okolišne učinkovitosti (npr. izgradnja laguna) i korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1 mil. €/projekt

Prihvatljiva ulaganja:

– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih usjeva, sadnog materijala, cvijeća i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti,
– ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje poljoprivrednih proizvoda,
– ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije, radnih strojeva i opreme za primarnu proizvodnju i gospodarskih vozila,
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje, rashlađivanje, čišćenje, sušenje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje sa pripadajućom opremom i infrastrukturom,
– ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprječavanje onečišćenja zraka sa pripadajućom opremom i infrastrukturom,
– ulaganja u sustave za zaštitu od padalina i štetnih organizama s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
– ulaganja u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
– ulaganja u izgradnju i/ili obnovu i/ili opremanje sustava (infrastrukture) za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu,
– ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta,
– ulaganje u razminiranje poljoprivrednih površina kao preduvjet za realizaciju projekta,
– ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja projekta uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne prije 01. siječnja 2014.godine,
– ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima.

Potpora:

50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
75%iznosa prihvatljivog ulaganja -za ulaganja povezana s NitratnomDirektivom

Uvećanje za 20%:

– za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici koji nemaju više od 40 godina u godini podnošenja Zahtjeva za potporu, neovisno o tome pokreću li po prvi puta novo poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj/odgovorna osoba ili su   poljoprivredno gospodarstvo pokrenuli u razdoblju od 5 godina prije podnošenja Zahtjeva za potporu,
– za zajednička ulaganja uključujući ona povezana s spajanjem proizvođačkih organizacija,
– za integrirane projekte,
– za ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima sukladno nacionalnom zakonodavstvu,
– za ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (u daljnjem tekstu:EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost,
– za ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

Maksimalni intenzitet potpore NE smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova

Mogućnost plaćanja predujmom do 50% ugovorenih sredstava
– bankovno ili istovjetno jamstvo u 100% vrijednosti predujma, isplata do 3 obroka

Ključne riječi: bepovratna sredstva za poljoprivredu, EU fondovi za poljprivredu, Europski fondovi za poljoprivredu,