• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Najava Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

7.1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima

Prihvatljivo ulaganje:

– izrada Prostornog plana, Programa ukupnog razvoja (PUR), strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora jedinice lokalne samouprave

Korisnici

– Općine i gradovi do 10.000 stanovnika

Potpora

– min vrijednost javne potpore po investiciji (projektu) iznosi 10.000 EUR

– max vrijednost javne potpore po investiciji iznosi 70.000 EUR

– do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova

– mogućnost obročnog plaćanja  – max 3

– mogućnost plaćanja predujmom do 50 %

7.2. Ulaganja u izgradnju, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture

Prihvatljiva ulaganja

– izgradnja i/ili rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Korisnici

– JLS

Potpora

– najmanja vrijednost javne potpore po investiciji (projektu) iznosi 30.000 EUR
– najviša vrijednost javne potpore po investicijij iznosi 1.000.000 EUR

Prihvatljiva ulaganja:

– izgradnja i / ili rekonstrukcija sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Korisnici

– JLS i trgovačka društva – javni davatelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje

Potpora

– najmanja vrijednost javne potpore po  investiciji (projektu iznosi 30.000 EUR
– najviša vrijednost javne potpore po investiciji iznosi 1 mil EUR
– do 100 % od ukupnih prihvaljivih troškova

Uvjet prihvatljivosti:

Ulaganje se provodi u naselju koje ima do 5.000 stanovika, te u naseljima do 2.000 stanovnika za sustave vodoopskrbe, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Korisnici

– JLS, komunalna poduzeća u većinskom vlasništvu JLS, javne ustavnove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, udruge/ organizacije civilnog društva koje se bave humanitarnim, socijalnim radom od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i vjerske zajednice, LAG-ovi

Prihvatljiva ulaganja:

– ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i /ili opremanje objekta za sport, slobodno vrijeme kao što su društveni domovi, vatrogasni domovi, planinarskih, lovačkih domova, kulturni centri
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje igrališta (dječja, sportska), sportskih terena i pratećih objekata, rekreacijske zone i kupališta, biciklističkih staza, tematskih putove
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje dječjih igrališta
– ulaganje u javne površine (javne zelene površine, pješčke staze, otvoreni odvodni kanali, tržnice, parkirališta)
– ulaganje u  rekonstrukciju i /ili opremanje objekata javne namjene

Potpora

– min 20.000 EUR, max 1 mil EUR
– do 100 % od ukupnih prihvaljivih troškova

Ključne riječi: europski fondovi za općine, IPARD 301 novi natječaji, eu fondovi za općine, eu fondovi za vatrogasna društva