• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

EU fondovi

Tvrtka Forum Invest d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u pripremi natječajne dokumentacije za Eu fondove.
Kod pripreme natječajne dokumentaciji potrebno je prije svega imati spremnu projektnu dokumentaciju (građevinska dozvola, potvrde glavnog projekta itd.) s obzirom da je u većini natječaja kod same prijave potrebno priložiti navedene dokumente. Temeljem navedenih dokumenata može se početi sa izradom CBA analize, te popunjavanjem prijavne dokumentacije koja se u većini sastoji od:
– sažetka projekta (Concept Note),
– prijavnog obrasca (Aplication Form),
– logičke matrice (Logframe),
– obrasca proračuna (Budget form).
Sam proces prijave, kao i natječajna dokumentacija različita je od natječaja do natječaja, te je stoga važno proučiti Upute za prijavitelje gdje su vidljive sve prihvatljive aktivnosti, prihvatljivi aplikanti te visina darovnice.

Cijena pripreme ovisi od slučaja do slučaja, te Vas molimo da nas kontaktirate ukoliko ste zaintersirani za suradnju.