• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Projekti ukupnog razvoja

Program ukupnog razvoja (PUR) osnovni je strateški dokument općina i gradova koji im služi u svhu planiranja, provedbe i kasnije kontrole izvršenja programiranih razvojnih projekata.
U dokumentu su obrađene svi strateški planovi javnog, civilnog i privatnog sektora te usklađeni sa razvojnim strategijama županije i države. Temeljni je dokument kod privlačenja stranih investitora kao i apliciranja na EU fondove.
U izradi dokumenta osim konzultanata aktivno moraju bit ukljućeni svi sudionici (lokalne vlasti, privatni sektor, nevladin sektor).
Sam dokument sastoji se od 4 cjeline:
– analiza postojećeg stanja,
– projekti,
– ciljevi, prioriteti i mjere,
– izvori financiranja (povezanost s operativnim programima).

Cijena izrade plana ukupnog razvoja ovisi o veličini JLS.

Naši stručnjaci i suradnici imaju iskustvo u izradi preko 20 Projekata ukupnog razvoja na području cijele RH.