• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

EU fondovi za poljoprivredu – Najava mjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Mjera 4. Ulaganje u fizičku imovinu

Mjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

OPERACIJE:

4.2.1. povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima,
4.2.2. korištenje obnovljivih izvora energije.

Korisnici:

Fizičke i pravne osobe koje se bave prodajom i/ili razvojem vlastitih proizvoda ili preradom proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU i pamuka osim proizvoda ribarstva.
Vinari i pčelari ne mogu ostvariti pravo na potporu ukoliko su ista ulaganja propisana
Nacionalnim programom pomoći sektoru vina i Nacionalnim pčelarskim programom

Potpora

– min. 5.000 EUR/projekt
– max. 3 milEUR/projekt
– 5 mil€/za ulaganja u pojedine aktivnosti u sektorima mesa i mlijeka
U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1 milijun €/projekt

Prihvatljiva ulaganja:

– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko,
– ulaganje u specijalizirana transportna vozila za prijevoz sirovog mlijeka s dodatnom opremom,
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i /ili opremanje klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za preradu (mesa, jaja) s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za vino), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje,
– ulaganje u izgradnju ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu žitarica i uljarica s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu meda spripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata,upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji osnovne djelatnosti,
– ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme(uključujući tehnološku i informatičku opremu) za preradu, marketing, pakiranje,etiketiranje, skladištenje, manipulaciju,
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za prodaju i promidžbu vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata te opremu za obraduotpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
– ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu za vlastite potrebe,
– ulaganje u razminiranje zemljišta kao preduvjet za realizaciju projekta,
– ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali neprije 01.01.2014.godine,
– ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima

Potpora:

– 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja

Uvećanje za 20%:

– za djelatnosti podržane u sklopu programa Europskog inovacijskog partnerstva (u daljnjem tekstu: EIP),
– za aktivnosti koje provodi proizvođačka grupa ili proizvođačka organizacija ili zadruga.

Moguća plaćanja u obrocima

– do najviše 3

Mogućnost plaćanja predujmom do 50% ugovorenih sredstava

– bankovno ili istovjetno jamstvo u 100% vrijednosti predujma