• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Fond za razvoj turizma 2014

Fond za razvoj turizma 2014

lip. 22, 2014

Uskoro natječaji za vinare

lip. 22, 2014

Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša

lip. 22, 2014

Odobrena sredstva Općini Jalžabet, Općini Cestica i Općini Sveti Ilija

lip. 22, 2014

Ugovor sa Brod Bankom d.d.

lip. 22, 2014

Poduzeću Lipa d.o.o. dodjeljeno 200.000,00 kn

lip. 22, 2014

Općini Pašman 847.780,84 EUR iz IPARD 301

lip. 22, 2014