• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša

Javni pozivi objavljeni su u Narodnim novinama br. 38/14, oglasni dio
Javni poziv – energetski pregledi javne rasvjete
Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava FZOEU-a radi neposrednog sufinanciranja provedbe energetskih pregleda jedinica javne rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno obvezama propisanim Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN br. 81/12, 29/13 i 78/13). Više o ovom pozivu saznajte http://fzoeu.hr/hrv/pdf/Javni%20poziv%20EP%20javne%20rasvjete_2014.pdf”

Javni poziv – izrada projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite ili ekološke javne ili vanjske rasvjete
Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava FZOEU-a radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete. Više o samom pozivu pročitajte “http://fzoeu.hr/hrv/pdf/Javni%20poziv_projektna%20dokumnetacija_JR.pdf”

Javni poziv – energetska učinkovitost obiteljskih kuća
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava FZOEU-a za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti. Sve pojedinosti o pozivu pročitajte http://fzoeu.hr/hrv/pdf/Javni%20poziv%20za%20EnU%20obiteljskih%20kuca.pdf”

Javni poziv – obnovljivi izvori energije u kućanstvima

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava FZOEU-a za neposredno sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima obiteljskih kuća. Više o pozivu saznajte  http://fzoeu.hr/hrv/pdf/Javni%20poziv%20za%20OIE%20u%20kucanstvima.pdf”

Javni poziv – izrada projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti u industriji
Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava FZOEU-a radi sufinanciranja projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti u industriji. Za sve pojedinosti pogledajte  http://fzoeu.hr/hrv/pdf/Javni%20poziv_EnU%20dokumentacija%20industrija.pdf”

Za izradu projektne dokumentacije obratite se s tvrtki Forum Invest d.o.o. koja ima dokazane refernce u području pripreme natječajnih dokumentacija za razne Fondove.