• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Poslovni planovi

Tvrtka Forum Invest d.o.o. nudi povoljne cijene izrade poslovnih planova i investicijskih studija koje izrađuje prema metodologiji Hrvatske banke za obnovu i razvoj ili prema posebnim zahtjevima naručitelja.

Struktura poslovnog plana /investicijske studije

1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
6. ANALIZA TRŽIŠTA
6.1. Tržište nabave
6.2. Tržište prodaje
6.3. Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda
7. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH
7.1. Analiza potrebnih kadrova
7.2. Proračun godišnjih bruto plaća
8. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
8.1. Opis tehničko-tehnološkog procesa
8.1. Utrošak sirovina, materijala i energenata
8.3. Tehnička struktura ulaganja
8.4. Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)
9. LOKACIJA
10. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
11. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
12. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
12.1. Ulaganje u osnovna sredstva
12.2. Ulaganje u obrtna sredstva
12.3. Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
12.4. Izvori financiranja i kreditni uvjeti
12.5. Izvori financiranja
12.6. Obračun kreditnih obveza
12.7. Proračun amortizacije
12.8. Proračun troškova i kalkulacija cijena
12.9. Projekcija računa dobiti i gubitka
12.10. Financijski tok
12.11. Ekonomski tok
12.12. Projekcija bilance
13. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA
13.1. Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
13.2. Dinamička ocjena projekta
13.3. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
13.4. Metoda neto sadašnje vrijednosti
13.5. Metoda relativne sadašnje vrijednosti
13.6. Metoda interne stope rentabilnosti
14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI
15. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA