• Call: +385 48 270 125
 • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Fond za razvoj turizma 2014

CILJ JAVNOG NATJEČAJA Fond za razvoj turizma 2014

 • razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove u svrhu jačanja konkurentnosti turizma

PODRUČJE FINANCIRANJA I.

A)    JAVNA INFRASTRUKTURA U TURIZMU su objekti javnih subjekata kojima se unaprjeđuje konkurentnost turističke destinacije razvojem različitih oblika turističke ponude (kulturni, zdravstveni, poslovni i drugi oblici turizma).

 • višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko turističkih obrazovnih programa, kongresa/konvencija, izložbi, koncerata i drugih događanja
 • javna golf igrališta (bez smještajnih objekata)
 • objekti sportsko-planinskih turističkih odredišta
 • objekti lokalne infrastrukture: prirodne i uređene plaže (prvenstveno pješčane i šljunčane te pripadajuće podmorje), turistički informativni centri,centri za posjetitelje kao dio sadržaja projekta javne turističke infrastrukture i sl.
 • objekti izletničke infrastrukture kao npr: biciklističke staze, bike parkovi, planinarske staze, vinske ceste, poučne staze i druge tematske ceste, putovi i staze.
 • tematski parkovi
 • neperspektivna imovina u vlasništvu jedinica lokalne, područne/regionalne samouprave i Republike Hrvatske koja bi se valorizirala kroz turizam
 • drugi objekti javne infrastrukture u turizmu

PODRUČJE FINANCIRANJA II.

B)    TURISTIČKE ATRAKCIJE

 • objekti devastirane kulturne i povijesne baštine (dvorci, palače, kurije, utvrde, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, tradicijske radionice itd.) koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, javni prostori za događanja i sl.
 • resursi prirodne baštine (nenaseljeni otoci, jezera, vodopadi, kanjoni, špilje, močvare, zaštićena prirodna područja i dr.) koji se valoriziraju kroz turizam.

 IZNOS SREDSTAVA, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu/programu je 2.000.000,00 kn, osim za trgovačka društva. Ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU, ne smije biti manja od 7.500.000,00 kn.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • gradovi/općine, županije odnosno trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice.
 • javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode.

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

a) izradu projektne dokumentacije:

 • tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku i građevinsku dozvolu)
 • programskih i projektnih studija razvoja pojedinih geografskih područja lokalne i raegionalne razine (npr. master planovi i dr)
 • studija za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganja i dr.)

b) pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije te za financiranje dijela nacionalnog sufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije.

c) investicije: izgradnja, uređenje i obnova javne infrastrukture

ROK ZA PRIJAVU: DO 30.10.2014