• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Operativni program kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećavanja broja zaposlenih

Ministarstvo gospodarstva raspisalo je natječaj za Operativni program kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećavanja broja zaposlenih, vrijedan 90 milijuna kuna.slika minpo natječaj

Glavni cilj Operativnog programa je pridonijeti rastu investicija te zadržavanju i povećavanju broja zaposlenih. Maksimalni iznos potpore koju poduzetnik može dobiti za svoj projekt je 2 milijuna kuna.

Namjena potpora je ulaganje u materijalnu imovinu, odnosno kupovina strojeva i opreme koji će doprinijeti tehnološkoj obnovi, modernizaciji i proširenju proizvodnog asortimana. Troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su isključivo do granice od 25% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja i to ako su nastali kao direktno povezani troškovi ulaganja u materijalnu imovinu.

Intenzitet potpore: veliki poduzetnici mogu ostvariti potpore u visini od 25%, dok mali i srednji poduzetnici 35% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja. Najveći iznos potpore iznosi 2.0000.000,00 kn

Više o natječaju na http://www.mingo.hr/page/javni-natjecaj-po-operativnom-programu-regionalnih-potpora-kapitalnih-ulaganja-radi-zadrzavanja-i-povecanja-broja-radnika

Tvrtka Forum Invest d.o.o. i ove godine priprema natječajnu dokumentaciju za klijente koje su prihvatljivi. U prošlim natječajima koje je tvrtka Forum Invest d.o.o. pripremala u sklopu Operativnog programa Regionalnih potpora za za ulaganje u opremu  naši klijenti su bili: Ducati komponenti d.o.o., Radnik d.d., MG Obad d.o.o., Reneracija d.o.o., Toma Palete d.o.o., IM Commerce d.o.o., Renotex d.o.o. i dr