• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Općini Konjščina odobreno 405.523,15 HRK

  • Općini Konjščina odobreno 405.523,15 HRK

Općini Konjšćina odobreno 405.523,15 HRK  u sklopu Pozia za provedbu Programa izobrazo-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Ukupna vrijednost programa. Ukupna vrijednost projekta iznosi 477.086,06 kn, dok je intenzitet potpore 85 %.

Cilj projekta je informirati 100% stanovnika OpćineKonjščina, Budinšćina, Hraščina, Novi Golubovec i Lobor o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada
odloženog na odlagališta kroz 5 obveznih i 7 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i
upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održviog razvoja
svojih lokalnih sredina. 

Područje obuhvata je pet JLS u Krapinsko zagorskoj županiji: Općina Konjščina, Budinšćina, Hraščina, Novi Golubovec i Lobor. Na području obuhvata prema popisu stanovništva iz 2011.
godine nastanjeno je 12.094 stanovnika u 3.864 kućanstva.
Ciljne skupine definirane ovim komunikacijskim planom su:
– Svi građani
– Žene
– Turisti
– Milenijska generacija
– Odgojno obrazovne institucije
– Djeca (predškolska djeca od 3 do 7 godina i školska djeca od 7 do 14)
– Mladi
Sukladno Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom „ obuhvat prostora
svrstan je u II. Kategoriju koju čine jedinicama lokalne samouprave s više od 10.000 do 40.000 stanovnika.
Obvezne aktivnosti:
1. Brošure o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj upotrebi, kompostiranju
2. Letci o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj upotrebi, kompostiranju
3. Plakati o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju
4. Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom
5. Nadogradnja postojeći stranica JLS sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom

Preporučene aktivnosti:
1. Letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom
2. Edukativne slikovnice za djecu
3. Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom
4. Aplikacija o održivom gospodarenju otpadom za pametne telefone
5. Radijske reklame
6. Plaćeni oglasi u elektroničkim medijima
7. Izobrazno informativni materijali za djecu o održivom gospodarenju otpadom

Krajnji korisnici projekta su svi građani Općine Konjščina, Hrašćina, Budinščina, Novi Golubovec i Lobor odnosno sve ciljane skupine: svi građani, žene, turisti, milenijska generacija, odgojno
obrazovne institucije, djeca i mladi Osim cjelokupnog stanovništva i manjih segmenata kojima su projektne aktivnosti usmjerene, korisnici su također i sve osobe koje se nalaze na prostoru
obuhvata projekta za vrijeme trajanja aktivnosti, koje slušaju radio postaju za vrijeme trajanja oglasa ili emisija, posjećuju web stranicu ili su zahvaćeni internetskom kampanjom projekta.
Samim time, broj krajnjih korisnika teško je odrediti, ali zbog dalekosežnosti komunikacijskih kanala veći od definirane ciljne skupine projekta.

Dokumentaciju za natječaj priprema je tvrtka Forum Invest d.o.o.