• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Općini Gornja Rijeka odobren projekt pod nazivom Edukacijom do smanjenja otpada

  • Općini Gornja Rijeka odobren projekt pod nazivom Edukacijom do smanjenja otpada
Općini Gornja Rijeka odobren projekt pod nazivom Edukacijom do smanjenja otpada
Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Općine Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec, Visoko, Breznica i Breznički Hum o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 5 obveznih i 7 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti kod svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održviog razvoja svojih lokalnih sredina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 385.557,00 od čega je bespovratnim sredsvima financirano 327.723,45.
Područje obuhvata su obuhvata su tri JLS u Varaždinskoj županiji: Općina Breznica, Općina Breznički Hum i Općina Visoko i dvije JLS u Koprivničko križevačkoj županiji: Općina Gornja Rijeka i
Općina Sveti Petar Orehovec. Na području obuhvata prema popisu stanovništva iz 2011. godine nastanjeno je 11.436 stanovnika u 3.244 kućanstava.
Ciljne skupine definirane ovim obuhvatom ovog projekta su:
– Svi građani
– Žene
– Turisti
– Milenijska generacija
– Odgojno obrazovne institucije
– Djeca (predškolska djeca od 3 do 7 godina i školska djeca od 7 do 14)
– Mladi
Sukladno Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom „ obuhvat prostora
svrstan je u II. Kategoriju koju čine jedinicama lokalne samouprave s više od 10.000 do 40.000 stanovnika.
Obvezne aktivnosti:
1. Brošure o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj upotrebi, kompostiranju
2. Letci o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj upotrebi, kompostiranju
3. Plakati o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju
4. Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom
5. Nadogradnja postojeći stranica JLS sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom
Preporučene aktivnosti:
1. Letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom
2. Edukativne slikovnice za djecu
3. Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom
4. Aplikacija o održivom gospodarenju otpadom za pametne telefone
5. Radijske reklame
6. Plaćeni oglasi u elektroničkim medijima
7. Izobrazno informativni materijali za djecu o održivom gospodarenju otpadom
Prijavu na natječaj izradila je tvrtka Forum Invest d.o.o.