• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

  • Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 6. travnja 2018. godine Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Cilj poziva je uspostava kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanaj komunalnog otpada u JLS-ovima u skladu s načelnima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Svrha projekta je nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz komunalnog otpada i to : biorazgradivog otpada otpadni  i reciklabilnog otpada.

Korisnici sredstava su isljučivo JLS koi imau važeći plan goppodarenja otpadom JLS.

Aktivnosti projekta su: Nabava spremnika, informiranje, promidžba i vidljivost i upravljanje projektom.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za iskaz interesa počinje danom objave Javnog poziva za iskaz interesa, a završava 20 svibnja 2018. godine

Objavi Javnog poziva prethodila je javna najava istog, te je do 13. veljače 2018.g. Fond zaprimio 187 pisanih prijedloga/upita od strane jedinica lokalne samouprave. Svi objedinjeni prijedlozi/upiti objavljeni su na internetskoj stranici Fonda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike u tabličnom prikazu, prema redoslijedu zaprimanja (POVEZNICA). Prijedlozi/upiti koji su dostavljeni nakon 13. veljače 2018. godine (izvan roka za dostavu) nisu obuhvaćeni tabličnim prikazom.

U svrhu pomoći jedinicama lokalne samouprave u ispunjavanju prijave na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Fond najavljuje održavanje 4 regionalne radionice na području Republike Hrvatske, a raspored radionica i lokacije biti će objavljene na internetskoj stranici Fonda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske gospodarske komore.

Upite vezane za Javni poziv moguće je dostaviti e-mailom na adresu: spremnici@fzoeu.hr. Odgovori na upite će se objedinjavati i odgovarati jednom tjedno.