• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Kreditni programi za konkurentnost i likvidnost

Novi program mikrokreditiranja sa subvencioniranim kamatama “Kreditom do uspjeha 2014” trebao bi malim i srednjim poduzetnicima te obrtima biti dostupan od studenog 2014. godine.
U sklopu programa su dvije kreditne linije, za konkurentnost i za likvidnost, s ukupno planiranim kreditnim potencijalom od 2,8 milijardi kuna za ukupno otprilike 2.000 kredita, te s planiranim iznosom subvencija od 133,5 milijuna kuna od 2015. do 2025.
U taj će se program uključiti sve poslovne banke koje  ponude nominalnu kamatnu stopu do najviše 7 do 8 posto, kako bi sa subvencijama kamate za krajnje korisnike bile od mogućih 2 pa do 4 posto.

Mjera 1. – Kreditom do konkurentosti

Namjena kredita: – Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
– kupnja nove opreme i novog dijela opreme

Visina kredita: od 100.000 do 5.000.000 kn ( od toga 20 % obrtnih sredstava za uslužnu djelatnost i 30 % obrtnih sredstava za proizvodnu djelatnost)

Rok otplate:     do 10 godina – kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
do 7 godina –  kupnja nove opreme i novog dijela opreme

Početk do 2 godine

Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja
Namjena kredita:    finanicranje tekuće likvidnosti  i trajnih obrtnih sredstvava
Visina kredita          30.000 do 200.000 kn
Rok otplate:             do 4 godine
Poček:                       do 6 mjeseci

Tvrtka Forum Invest d.o.o. nudi usluge izrade poslovnih planova/investicijskih studija za potrebe kreditiranja

kreditni programi za konkurentnost i likvidnost