• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Najava podmjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

mjera 6.1Potpora  mladim  poljoprivrednicima  kroz  podmjeru  6.1.  ima  za cilj olakšati početno osnivanje  poljoprivrednog  gospodarstva  i restrukturiranje postojećih poljoprivrednih gospodarstava. Cilj potpore  je  pomoć  takvim  gospodarstvima  da  postanu komercijalno   održiva,   poboljšanje   dobne   strukture poljoprivredne  radne  snage  te  zadržavanje  stanovništva u ruralnom području.
Sukladno Programu  ruralnog  razvoja  mladi  poljoprivrednik  je osoba koja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nema  više  od  40  godina,  posjeduje  odgovarajuća  stručna znanja  i vještine te  je  po  prvi  put
na  poljoprivrednom  gospodarstvu postavljen   kao   nositelj   poljoprivrednog   gospodarstva.   Mladi  poljoprivrednik   mora   biti   upisan   u   Upisnik   poljoprivrednih gospodarstava    kao    nositelj    poljoprivrednog    gospodarstva najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate (ne kasnije   od   devet   mjeseci   nakon   dodjele   Odluke   o   dodjeli sredstava).    Ukoliko    mladi    poljoprivrednik    ne    posjeduje odgovarajuća  stručna  znanja  i  vještine  prilikom  podnošenja Zahtjeva  za  potporu, iste mora steći najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate potpore.

Potpora  kroz  podmjeru  6.1. dodjeljuje se na  temelju poslovnog  plana  za  provođenje  aktivnosti potrebnih  za  obavljanje  poljoprivredne djelatnosti,  a  sukladnovažećem  Pravilniku  (NN  42/15) prihvatljivo je: kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata  te  ostalih  gospodarskih  objekata  uključujući  vanjsku  i  unutarnju infrastrukturu     u     sklopu     poljoprivrednog     gospodarstva     u     svrhu     obavljanja poljoprivredne  proizvodnje  i/ili  prerade  proizvoda  iz  Dodatka  I  Ugovora  o  EU  osim proizvoda ribarstva;  podizanje  novih  i/ili  restrukturiranje  postojećih  višegodišnjih nasada;  uređenje  i  trajnije  poboljšanje  kvalitete  poljoprivrednog  zemljišta  u  svrhu poljoprivredne  proizvodnje;  građenje  i/ili  opremanje  objekata  za  prodaju  i prezentaciju   vlastitih poljoprivrednih  proizvoda  uključujući  i  troškove  promidžbe  vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju  poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

U  poslovnom  planu mogu se prikazati  i  slijedeće  prihvatljive aktivnosti:  operativno  poslovanje
poljoprivrednog  gospodarstva  te  stjecanje  potrebnih  stručnih  znanja  i  sposobnosti  za  obavljanje
poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU.
Provedbom  gore  navedenih  aktivnosti  koje  su  prikaza ne  u  Poslovnom  planu  mladi  poljoprivrednik
treba ispuniti jedan od navedenih ciljeva:

  • modernizaciju i unapređenje poslovanja;
  • povećanje proizvodnog   kapaciteta   iskazanog kroz  povećanje  ukupnog  standardnog ekonomskog rezultata.

Provedba  poslovnog  plana  mora  biti dovršena najkasnije tri godine od donošenja Odluke o dodjeli sredstava.
Potpora za mladog poljoprivrednika unutar podmjere 6.1 može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020. po jednom korisniku.
Visina  potpore  za  mladog  poljoprivrednika  iznosi  50.000  eura,  a  isplata  je  u  3  rate  u razdoblju  od  najviše 3 godine.

Tvrtka Forum Invest d.o.o. nudi usluge pomoći kod pripreme natječajne dokumentacije, u čemu ima dokazane reference. Za više informacija obratite se na naš broj telefona 048/270-125

Najava Podmjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima, natječaji za mlade poljoprivrednike