• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Raspisan Program mikro i malih zajmova-od 1. rujna kreću najpovoljniji krediti za poljoprivrednike

  • Raspisan Program mikro i malih zajmova-od 1. rujna kreću najpovoljniji krediti za poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), pokrenulo je financijske instrumente – Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj – u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, u sljedećim tipovima operacija:

·         4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

·         4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

·         4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

·         4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

·         4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

·         6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

·         8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima

·         8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Mikro i Malim zajmovima moguće je financirati i troškove koji nisu prihvatljivi za bespovratna sredstva (kao što su primjerice kupnja živih životinja, jednogodišnjeg bilja, rabljene opreme, obrtna sredstva), a glavne značajke zajmova su:

MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Značajka /
Proizvod (financijski instrument)
Mikro zajam za ruralni razvoj
Ciljana skupina Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Iznos Od 1.000 EUR do 25.000 EUR
Kamatna stopa* – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
– 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci
Rok otplate Do 5 godina, uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora De minimis, javna potpora
Namjena – osnovna sredstva
– obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

 

MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Značajka /
Proizvod (financijski instrument)
Mali zajam za ruralni razvoj
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Iznos Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR
Kamatna stopa* – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
– 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci
Rok otplate Do 10 godina, uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora – De minimis, javna potpora
Namjena – osnovna sredstva
– obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

Obrazac zahtjeva za zajam, upute za postupak prijave i popis potrebne dokumentacije preuzmite na stranicama HAMAG-BICRO-a:

·         Mikro zajam za ruralni razvoj

·         Mali zajam za ruralni razvoj

Tvrtka Forum Invest d.o.o. priprema  dokumentaciju za navedene kredite.