• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Općini Zlatar Bistrica odobreno 1.7 mln kn za izgradnju reciklažnog dvorišta

  • Općini Zlatar Bistrica odobreno 1.7 mln kn za izgradnju reciklažnog dvorišta

Općini Zlatar Bistrica odobreno 1.712.168,49 kn za izgradnju reciklažnog dvorišta temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga Građenje reciklažnih dvorišta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. , Specifični cilj 6i1 – Smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta (šifra poziva KK. 06.3.1.03.). Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Koehzijskog fonda iznosi 84,99999 %.

Svrha projekta je povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište s područja Općine Zlata Bistrica što će se mjeriti ukupno predviđenom količinom odvojenog prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu, postotkom stanovništva obuhvaćenog provedbenim informativnim aktivnostima na području Općine kao i planiranim brojem obrazovnih aktivnosti vezanim za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilnim odvajanjem otpada.   Provedbom ovog projekta uspostavit će se kapaciteti za odvojeno prikupljanje otpada koje će u kasnijim fazama služiti kao sirovina, educirati stanovništvoOpćine za korištenje reciklažnog dvorišta, a kod najmlađeg stanovništva razviti svijest o održivom gospodarenju.

Dokumetnaciju za prijavu je pripremala tvrtka Forum Invest d.o.o.