• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Općini Krapinske Toplice odobreno 483.907,26 kn

  • Općini Krapinske Toplice odobreno 483.907,26 kn

Općini Krapinske Toplice odobreno 483.907,26 kn  za financiranje projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama u sklopu Poiva na dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkuretnost i kohezija 204-2020.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 569.302,66 HRK, dok postotak vlastitog sufinanciranja iznosi 15 %.

Područje obuhvata su dvije JLS u Krapinsko zagorskoj županiji: Općina Krapinske Toplice i Grad Pregrada. Na području obuhvata prema popisu stanovništva iz 2011. godine nastanjeno je 11.961 stanovnika u 3.903 kućanstva.
Ciljne skupine definirane ovim komunikacijskim planom su:
– Svi građani
– Žene
– Turisti
– Milenijska generacija
– Odgojno obrazovne institucije
– Djeca (predškolska djeca od 3 do 7 godina i školska djeca od 7 do 14)
– Mladi
Sukladno Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom „ obuhvat prostora
svrstan je u II. Kategoriju koju čine jedinicama lokalne samouprave s više od 10.000 do 40.000 stanovnika.
Obvezne aktivnosti:
1. Brošure o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj upotrebi, kompostiranju
2. Letci o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj upotrebi, kompostiranju
3. Plakati o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju
4. Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom
5. Nadogradnja postojeći stranica JLS sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom
Preporučene aktivnosti:
1. Letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom
2. Edukativne slikovnice za djecu
3. Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom
4. Aplikacija o održivom gospodarenju otpadom za pametne telefone
5. Radijske reklame
6. Plaćeni oglasi u elektroničkim medijima
7. Izobrazno informativni radionice i materijali za djecu o održivom gospodarenju otpadom
Sukladno Uputama za prijavitelje, obavezno je provesti 3 obvezne i 2 preporučene aktivnosti za JLS iz 2 kategorije. Ovim komunikacijskim planom predviđena je provedba 12 aktivnosti, što je 7 više u odnosu na minimalni obvezni broj.

Natječajnu dokumentaciju izradila je tvrtka Forum Invest d.o.o., te se ovim putem zahvaljujemo Općini na ukazanom povjerenju.