• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Općina Gornja Rijeka i Breznički Hum u projektu vrijednom 150.000 EUR

  • Općina Gornja Rijeka i Breznički Hum u projektu vrijednom 150.000 EUR

Općina Gornja Rijeka iz Koprivničko križevačke županije i Općina Breznički Hum iz Varaždinske županije  sudjeluju u projektu unutar podmjere 2.2. Network of Towns unutar programa Europa za građane. 

Naziv projekta: Reactivating European citizenship: a network of inclusive towns

U projektu sudjeluje 11 partnera iz Italije, Albanije, Grčke, Francuske Švedske, Belgije i Hrvatske Projektom je predviđeno 8 javnih panela od kojih će se jedan održati u Hrvatskoj  (Gornja Rijeka i Breznički Hum)

Vrijednost projekta: 150.000 EUR

Paneli će se baviti sljedećim temama

– od nacionalnog do europskog – prava i obveze svake države
– strategija za sprječavanje stigmatizacije etničkih skupina
– prava i uključivost građana
– integracija u europski edukacijski sistem

Forum Invest d.o.o. sudjelovao je u pripremi dokumentacije s Hrvatske strane kao pomoć Općinama Breznički Hum i Gornja Rijeka