• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Za kanalizaciju u Općini Jalžabet odobreno 7.441.704,00 kn

Za kanalizaciju u Općini Jalžabet odobreno 7.441.704,00 kn  bespovratnih sredstava iz Podmjere 7.2. Ulaganja u izradu ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, operacije 7.2.1. ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda.  Cilj projekta je poboljšati sustav odvodnje na području Općine Jalžabet čime će se povećati kvaliteta života. Uspostavom ovog projekta doprinjet će se zaštiti okoliša i smanjenju negativnih utjecaja na okolš. Očekivani rezultati odnose se na izgrađen cjevovod namijenjen za odvodnju isključivo sanitarnih otpadnih voda naselja Jalžabet i Imriovec Jalžabetski koji će na sebe prihvaćati i otpadne vode naselja Novakovec, te izgrađen jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Jalžabet na kojem će se obrađivati otpadne vode naselja Jalžabet, Imbriovec i Novakoec. Usvojeni kapacitet uređaja je 1960 ES.

Nositelj projekta je Javni isporučitelj vodne usluge Varkom d.d. Varaždin.  Ukupna vrijednost projekta  s PDV-om iznosi 9.373.130,00 kn. 

Prijavu na natječaj izradila je tvrtka Forum Invest d.o.o.  Ovo je drugi natječaj  financiran iz EU fondova u Općini Jalžabet koji se odnosi na izradnju kanalizacijskog sustava.