• Call: +385 48 270 125
  • Mail:foruminvest@foruminvest.hr

Mjera 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

slika drvna industrija

U okviru ove operacije dodjeljivat će se potpora projektima modernizacije postojećih i uvođenja učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva. Predindustrijskom preradom drva u Republici Hrvatskoj smatra se prerada koju obavljaju mali i srednji subjekti registrirani za obavljanje djelatnosti piljenja i blanjanja drva te proizvodnju poluproizvoda od drva, a obuhvaća piljenje, blanjanje, sušenje i dr. Nacionalna Klasifikacija Djelatnosti 2007. Područje C; Odjeljak 16; Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala). Najviša razina proizvodnje za koju se smatra da prethodi industrijskoj preradi drva su suhi blanjani elementi, a maksimalni ulazni godišnji kapacitet korisnika potpore ne smije prelaziti 10.000 m³ oblovine

Korisnici potpore

  •  Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva sukladno nacionalnim propisima

 

Prihvatljivi troškovi

  • Kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice,pile itd.)
  • Kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka itd.
  • Instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva (softver za optimizaciju iskorištenja sortimenata itd.)
  • Izgradnja objekata i kupnja opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.)
  • Usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući poslovne planove, studije izvedivosti, analize troškova i koristi te drugu projektnu i tehničku dokumentaciju kao što su studije utjecaja na okoliš i prirodu itd., u maksimalnom iznosu od 10% ukupno prihvatljivih troškova
  • Opći troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva prihvatljivi su ako su nastali nakon 01.siječnja 2014. godine

 

Uvjeti prihvatljivosti

  •  Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća moraju biti registrirana za djelatnosti prerade drva sukladno nacionalnim propisima
  • Maksimalni ulazni godišnji kapacitet korisnika potpore ne smije prelaziti 10.000 m³ oblovine

 

Visina i intenzitet potpore
Minimalna vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 eura
Maksimalna vrijednost potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura
Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova